Følgende konkurranser gjennomføres:
12.03 og 13.03 Buskerudcupen i Freeski og Norges Cup i Big air. For mer informasjon se terminliste.

På grunn av den pågående korona situasjonen ser vi det dessverre ikke mulig å gjennomføre årets Snowstock.

Vi legger til rette for at Snowstock skal være et naturlig samlingspunkt med flere tusen besøkende, og deltagere fra hele Norge i forskjellige konkurranseformer.

Vi ser det derfor som naturlig og nødvendige å ta vår del av ansvaret ved å avlyse i år –  slik at vi ikke bidrar i noe form for smittespredning.